Oddłużanie
Sądowy Nakaz Zapłaty i Egzekucja

Oddłużanie z Komornikiem
Oddłużenie - Obrona w Sądzie

Oddłużanie - Uwolnienie z długu

Oddłużanie
Obrona w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym

Oddłużanie za pomocą skutecznej obrony przed sądem.

Oddłużanie spraw na etapie postępowania sądowego i egzekucyjnego. Regułą jest, że w przypadku zagrożenia spłaty należności, wierzyciel występuje do sądu z pozwem w celu uzyskania nakazu zapłaty, który po nadaniu klauzuli wykonalności staje się tytułem wykonawczym, umożliwiającym wszczęcie kosztownej egzekucji sądowej. Są jednak skuteczne sposoby aby tych nieprzyjemności uniknąć. Sąd bowiem w doręczeniu nakazu zapłaty z pozew, poucza pozwanego o możliwości wniesienia do sądu sprzeciwu od nakazu zapłaty, w zawitym terminie czternastu dni, liczonych od daty doręczenia przesyłki sądowej. Powyższe stanowi skuteczny środek zaskarżenia, który umożliwia obronę swoich praw przed sądem, jednakże aby prawidłowo sformułować sprzeciw od sądowego nakazu zapłaty, trzeba mieć odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Podobnie jest w przypadku otrzymania pism od komornika ale w tym przypadku terminy są krótsze i wynoszą zaledwie 7 dni.

Jeśli otrzymałeś sądowy nakaz zapłaty albo już zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, a komornik zajął Twój majątek/dochody, jak np: wynagrodzenie za pracę, świadczenia emerytalno-rentowe, rachunki bankowe, wierzytelności i prawa, rzeczy ruchome, nieruchomości i inne, nie powinieneś dłużej zwlekać!

Na „odwołanie” masz mało czasu, a koszty sądowo-egzekucyjne są ogromne! 

Bez szybkiej reakcji, będziesz musiał je zapłacić!

W ramach usług przeciwegzekucyjnych przygotujemy dla Ciebie profesjonalne pismo procesowe, a w szczególności sprzeciw od sądowego nakazu zapłaty, odpowiedź na pozew, powództwo przeciwegzekucyjne, skargę na czynności komornika, zażalenie na postanowienie sądu co do nadania klauzuli wykonalności, a także wiele innych pism odwoławczych.

Ponadto w trakcie postępowania sądowo-egzekucyjnego otrzymasz w pakiecie darmowe porady prawne bez względu na ich ilość i pracochłonność.

ZADZWOŃ! POMOŻEMY!

tel. +48 660 522 886

Zapewniamy naszym Klientom profesjonalną i kompleksową ochronę przed egzekucją sądową i administracyjną.

Oddłużanie
Oddłużanie

Oszczędź czas i nerwy
uwolnij się od długów

Chcesz się rozprawić z długami?

Uwolnienie z długu jest możliwe! Nie zwlekaj, skontaktuj się z nami telefonicznie, e-mail lub wypełnij poniższy formularz kontaktowy. 

Adres

POCO Pomorskie Centrum Oddłużeniowe
ul. Mariana Smoluchowskiego 7/33
80-214 Gdańsk

Kontakt

+48 660 522 886
+48 58 710 08 86

E-mail

biuro@epoco.pl

Formularz Kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez POCO Pomorskie Centrum Oddłużeniowe z siedzibą w Gdańsku przy ul. Mariana Smoluchowskiego 7/33, w celu przesyłania treści marketingowych na mój adres e-mail podany powyżej w formularzu kontaktowym. Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości na nasz adres e-mail biuro@epoco.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.